Kutsikate ja noorkoerte võistlus

Kutsikate ja noorkoerte kuulekusvõistluse eeskirjad

Võistlusjuhend

1. Aste ehk kutsikate võistlus

Kutsikate kuulekusvõistlusel võivad osaleda kõik noored koerad, kes ei ole varem osalenud kuulekuskoolituse võistlustel või eksamil ega pole tulnud kutsikate kuulekusvõistlusel esimese kolme hulka. Kutsikate võistlusel võib kõikide harjutuste sooritamise ajal koeral olla jalutusrihm. Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI kutsikate võistluseks valmis / lõpetas võistluse". Iga harjutus algab algasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Võistluste ajal on lubatud koera ergutamine maiuse või mänguasjaga. Esimeses astmes võib motivatsiooni ese/ maius olla kasutusel kogu harjutuse vältel, teises ja kolmandas astmes on premeerimine lubatud iga harjutuse lõpus. Juhendis toodud käsklused ei ole kohustuslikud, võib kasutada ka teisi käsklusi.

1. Liikumine rihmaga - 20 punkti

Käsklus: "KÕRVAL"

Algasend, koerajuht annab käskluse "KÕRVAL" ja liigub koos koeraga 5-7 sammu otsesuunas, teeb pöörde paremale, liigub 5-7 sammu, teeb pöörde vasakule, liigub 5-7 sammu ja peatub. Koer asub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja peremehe põlv on kohakuti ja rihm ei ole pinges ning on koerajuhi vasakus käes. Käsklust "KÕRVAL" on lubatud anda liikumise alguses, pöördel ja peatumisel.

Skeem 1. astmes:

Hinne alaneb:

2. Istuma jäämine - 10 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "ISTU"

Koer liigub koos koerajuhiga vähemalt 5 sammu, koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "ISTU", astub korraks koera ette ja seejärel koera kõrvale tagasi.

Hinne alaneb:

3. Lamama jäämine - 15 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "LAMA"

Koer liigub koos koerajuhiga vähemalt 5 sammu, koerajuht peatub ja annab koerale käskluse "LAMA", astub korraks koera ette ja seejärel koera kõrvale tagasi.

Hinne alaneb:

4. Juurdetulek - 20 punkti

Käsklused "JALUTA", "SIIA", "KÕRVAL"

Koerajuht võib panna koera istuma, lamama või anda koerale käskluse "JALUTA". Olles koerast umbes 5 meetri kaugusel, kutsub ta koera käsklusega "SIIA". Koer istub koerajuhi ette ja käsklusega " kõrval" tuleb ta vasaku jala juurde istuma. Koera võib premeerida pärast "SIIA" käsklust ja harjutuse lõpus. Harjutuse võib sooritada pika rihma otsas või abilist kasutades. "Siia" käskluse ees võib kasutada koera nime.

Hinne alaneb:

5. Peatamine - 10 punkti

Käsklus: "SEISA"

Koer pannakse seisma küljega kohtuniku poole. Koer peab jääma vähemalt 5 sekundiks rahulikult seisma. Vajadusel võib koera käega toetada.

Hinne alaneb:

6. Ligipääsetavus - 10 punkti

Koer istub või seisab koerajuhi kõrval. Kohtunik läheneb koerale, sh. võib ka koera silitada. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult. Koer ei tohi ilmutada agressiivsust ega ka närvilisust.

Hinne alaneb:

7. Mäng - 5 punkti

Koerajuht mängib koos koeraga. Koer peab mängus aktiivselt osalema. Arvestades koera tõugu, hinnatakse koera ja koerajuhi omavahelist kontakti (koera soovi koos koerajuhiga tegutseda).

Hinne alaneb:

8. Üldmulje - 10 punkti

Üldmulje all hinnatakse koerajuhi koostööd ehk kontakti koeraga, koera töötahet ja rõõmsameelsust.

HINDED

2. Aste ehk algajate võistlus võistlusjuhend

Algajate kuulekusvõistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes ei ole varem osalenud kuulekuskoolituse eksamil ega võistlustel. Algajate võistlusel võib kõikide harjutuste sooritamise ajal koeral olla jalutusrihm. Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI algajate kuulekusvõistluseks valmis / lõpetas võistluse". Iga harjutus algab ja lõpeb algasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Võistluse ajal on lubatud kasutada maiust või mänguasja. Juhendis toodud käsklused ei ole kohustuslikud, võib kasutada ka teisi käsklusi.

1. Hammaste näitamine - 10 punkti

Koer istub koerajuhi vasaku jala juures ja kohtuniku märguande peale demonstreerib koerajuht nii koera hambaid kui ka hambumust. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult.

2. Liikumine rihmaga - 20 punkti

Käsklus: "KÕRVAL"

Liikumine skeemi järgi: sirge pikkus 10-15 sammu, jooks 5 sammu. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja koerajuhi põlv on kohakuti ning rihm ei ole pinges. Käsklus "KÕRVAL" on lubatud anda liikumise alguses, liikumiskiiruse muutumisel, pööretel liikumise ajal. Koera võib maiusega premeerida kuni viis korda. Motivatsioonieset võib hoida nähtaval, kuid mitte nina ees. Kui koerajuht peatub, peab koer istuma käskluseta. Liikumiskiiruseks on normaalse kiirusega käimine ja jooksmine . Pöörded on 90 ja 180 kraadi.

Skeem 2. astmes:

3. Istuma jäämine - 10 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "ISTU"

Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 5 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "ISTU", liigub vähemalt 5 sammu edasi, pöördub ümber ja läheb koera kõrvale. Koera võib premeerida pärast "ISTU" käsklust ja harjutuse lõpus.

4. Lamama jäämine - 15 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "LAMA"

Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 5 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "LAMA", liigub vähemalt 5 sammu edasi, siis pöördub ümber ja läheb koera kõrvale ning annab käskluse "KÕRVAL". Koera võib premeerida pärast "LAMA" käsklust ja harjutuse lõpus. Koer ei tohi tõusta enne käsklust.

5. Juurdetulek - 15 punkti

Käsklused: "JALUTA", "SIIA", "KÕRVAL"

Koerajuht võib panna koera istuma, lamama või anda koerale käskluse "JALUTA". Olles koerast umbes 5 meetri kaugusel, kutsub koerajuht koera käsklusega "SIIA" enda juurde. Koer peab istuma koerajuhi ette ja käskluse "KÕRVAL" peale minema koerajuhi vasaku jala juurde istuma. Koera võib premeerida pärast "SIIA" käsklust ja harjutuse lõpus. Enne "SIIA" käsklust on lubatud kasutada koera nime.

6. Kohale saatmine - 10 punkti

Käsklus: "KOHT"

Koerajuht annab koerale käskluse "ISTU" või "LAMA", liigub vähemalt 10 sammu edasi, paneb eseme maha, siis pöördub ümber ja läheb koera kõrvale. Esemele võib jätta maiuse või mänguasja. Kui koer ei püsi, võib kasutada abilist. Käskluse "KOHT" peale läheb koer eseme juurde. Koos suulise käsklusega on lubatud osutada käeviipega koha suunas. Kui koer on jõudnud esemeni, läheb koerajuht koera kõrvale ning võib premeerida koera. Koer ei pea eseme juurde lamama.

7. Lamamine 30 sekundit - 10 punkti

Käsklus: "LAMA"

Koerajuht paneb koera lamama (võib jätta eseme koera juurde). Eemaldub 5 sammu ja jääb seisma näoga koera poole. Aega arvestatakse hetkest, mil koerajuht on jäänud seisma. Kohtuniku märguande peale võib koerajuht minna koera juurde. Koera püsivust hinnatakse hetkest, kui ta on pandud lamama. Koera võib premeerida pärast "LAMA" käsklust ja harjutuse lõpus.

8. Üldmulje - 10 punkti

Üldmulje all hinnatakse koerajuhi kontakti koeraga, koera töötahet ja rõõmsameelsust.

HINDED

3. Aste ehk edasijõudnute võistlus võistlusjuhend

Edasijõudnute kuulekusvõistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes ei ole varem osalenud kuulekuskoolituse eksamil ega võistlustel. Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: "Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI edasijõudnute kuulekusvõistluseks valmis / lõpetas võistluse". Iga harjutus algab ja lõpeb algasendiga, s.o. koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Võistluse ajal on lubatud koera premeerida peale osasooritust. Juhendis toodud käsklused ei ole kohustuslikud, võib kasutada ka teisi käsklusi.

1. Hammaste näitamine - 10 punkti

Koer istub koerajuhi vasaku jala juures ja kohtuniku märguande peale demonstreerib koerajuht nii koera hambaid kui ka hambumust. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult.

2. Liikumine rihmaga - 20 punkti

Käsklus: "KÕRVAL"

Liikumine skeemi järgi. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel nii, et koera abaluu ja koerajuhi põlv on kohakuti ja rihm ei ole pinges ning on koerajuhi vasakus käes. Alustades liikumist ja muutes kiirust, võib käsklust korrata. Kui koerajuht peatub, peab koer käskluseta istuma. Liikumiskiiruseks on normaalne kõnnitempo, jooksmine ja aeglane käimine. Pöörded on 90 ja 180 kraadised. Koerajuht peab kõndima reipalt.

Skeem 3. astmes:

3. Istuma jäämine - 10 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "ISTU"

Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 5 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "ISTU", liigub ise tagasi vaatamata vähemalt 10 sammu edasi, pöördub ümber ja kohtuniku märguande peale läheb koera kõrvale.

4. Lamama jäämine ja juurdetulek - 15 punkti

Käsklused: "KÕRVAL", "LAMA", "SIIA"

Koer liigub koerajuhi kõrval vähemalt 5 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse "LAMA", liigub ise tagasi vaatamata vähemalt 10 sammu edasi, pöördub ja kohtuniku märguande peale kutsub koera käsklusega "SIIA" enda juurde. Koer tuleb ette istuma ja koerajuhi käskluse peale tuleb koer koerajuhi vasaku jala juurde istuma.

5. Tõke - 10 punkti

Käsklused: "HOPP", „SIIA"

Koerajuht jätab koera algasendisse sobival kaugusel tõkke ees ja liigub teisele poole tõket ning jääb seisma näoga koera poole sobival kaugusel tõkkest. Käskluse "HOPP" peale ületab koer tõkke seda riivamata ning järgneva käsuga „SIIA" tuleb koer ette istuma ja koerajuhi käskluse peale tuleb koer koerajuhi vasaku jala juurde istuma. Tõke ei tohi olla kõrgem kui koera turi.

6. Kohale saatmine - 15 punkti

Käsklused: "KOHT", "SIIA", "KÕRVAL", "LAMA"

Koerajuht paneb koera käsklusega "LAMA" ja "KOHT" maha pandud eseme juurde lamama, eemaldub 10 sammu ja pöördub näoga koera poole. Kohtuniku märguandel kutsub koerajuht käsklusega "SIIA" koera enda juurde. Koer istub koerajuhi ette ja käsklusega "KÕRVAL" tuleb vasaku jala juurde istuma. Käskluse "KOHT" peale läheb koer eseme juurde ja lamab. Koos suulise käsklusega on lubatud osutada käeviipega koha suunas, kuid see ei tohi olla jätkuv. Kui koer on jõudnud esemeni, võib üks kord anda käskluse "LAMA". Seejärel läheb koerajuht koera kõrvale. Koer ei tohi tõusta enne käsklust.

7. Lamamine 1 minut - 10 punkti

Käsklus: "LAMA"

Koerajuht paneb koera kohtuniku märguandel lamama (võib jätta eseme koera juurde), eemaldub 10 sammu ja jääb seisma näoga koera poole. Aega arvestatakse hetkest, mil koerajuht on jäänud seisma. Kohtuniku märguande peale võib koerajuht minna koera juurde. Kohtuniku märguandel võib koerajuht võtta koera kõrvale. Koera püsivust hinnatakse hetkest, kui koer on pandud lamama.

8. Üldmulje - 10 punkti

Üldmulje all hinnatakse koera töötahet, püsivust, rõõmsameelsust, arvestades tõuomast temperamenti, koerajuhi käitumist ja koostööd koeraga.

HINDED