Koolitusalad

Kutsikate ja noorkoertevõistlus

Tegemist on mitteametliku alaga, mis on töötatud välja arvestades omaniku ja koera oskusi.  Raskusastmeid on sellel alal kolm, iga järgnev aste on jälle veidi keerulisem. Noore koera harjutuste eesmärgiks on luua koerajuhi ja koera vahele hea suhe. Koertekoolis kohaneb kutsikas (koer) nii inimeste kui teiste koerte seltsiga. Tulevikus täidab ta käsklusi keskonnast sõltumata.Kutsikadressuur on peamiselt eelduseks sujuvale koostööle tulevikus. Eeskirja leiad siit


 

 

 

Kuulekuskoolitus - KK

Kuulekuskoolitus on Eesti rahvuslik dressuuri ala. Kuulekuskoolituse eksamitest ja võistlustest võivad osa võtta koerad, kes on saanud 10 kuuseks. Raskusastmeid on kuulekuskoolituses kolm: kõige kergem on esimene aste ja kõige raskem kolmas aste. Kuulekuskoolituses hinnatakse koera töötahet, energiat, kontakti omanikuga, püsivust, korrektsust. Kuulekuskoolitus hõlmab nii rihmaga kui rihmata kõrvalkäimist, istumist, lamamist, seismist, juurdetulemist, kohale minekut, eseme toomist (ka üle barjääri), kohal lamamist. Koer ei tohi teises ja kolmandas astmes karta ka stardipüstoli pauku. Eeskirja leiad siit.

 

Põllujälg - PJK

Põllujälg on samuti Eesti rahvuslik dressuuri ala. See dressuur koosneb kahest osast: jälg ja kuulekus. Mõlemat osa hinnatakse eraldi ja dressuuritulemuse saamiseks liidetakse mõlema ala eest saadud punktid kokku. Osalevate koerte vanuse alampiiriks on 12 kuud.
Jälg -  Esimeses astmes teeb jälje koerajuht, vähemalt 300 sammu, 3 sirget, 2 nurka (umbes 90 kraadi), 2 koerajuhile kuuluvat eset, vähemalt 20 minutit vana, jälje läbitöötamiseks aega 15 minutit. Teises ja kolmandas astmes teeb jälje võõras inimene ja jälg on vanem ning pikem.
Kuulekus - kõrvalkõnd, istumine, lamamine, seismine, juurdetulemine, rahulikult paigal lamamine, eseme toomine (ka üle barjääri hüpates ja üle kaldtõkke ronides), edasi saatmine ja lamamine, samuti ei tohi reageerida lasule. Selleks, et dressuuritulemust saada, peab nii jäljes kui ka kuulekuses koguma vähemalt 70 punkti 100-st võimalikust. Eeskirja leiad siit.

 

SK ehk SÕNAKUULELIKKUS

Sõnakuulelikkus on rahvusvaheline dressuuriala, kus eristatakse nelja raskusastet: alg-, ava, võitja- ning erivõitja klass. Sõnakuulelikkuse võistlustel saavad osaleda koerad, kes on vähemalt 10-kuused. SK algklassis peab koer oskama kõrval kõndida, lamada, istuda, seista, juurde tulla, paigal püsida ning ületada madalat barjääri. Kõrgemates klassides lisanduvad eseme toomine, kaugjuhtimine(koerale antakse käsklusi "istu", "lama" distantsi pealt), kolmest esemest käsu peale õige valimine, juurdetulekul seismine või lamamine ning muud raskemad ülesanded. Eeskirja leiad siit.

 

IPO ehk INTERNATIONALE PRÜFUNGSORDNUNG

IPO on rahvusvaheline dressuur, mis koosneb kolmest osast: jälg (A), kuulekkus (B) ja kaitse (C). Dressuuritulemuseks peab koer saama igas osas vähemalt 70 punkti 100-st võimalikust. IPO-s on samuti kolm raskusastet: IPO-1, IPO-2 ja IPO-3. Osalevate koerte esimese astme vanuse alampiiriks on 18 kuud. Esimeses astmes tuleb koeral ajada omaniku tehtud 350-400 sammu pikkust jälge. Jäljele on jäetud kaks eset, millest koer peab omanikule märku andma. Teises ja kolmandas astmes teeb jälje võõras inimene ja jälg on vanem ning pikem. IPO kuulekusosa on sarnane kuulekuskoolitusele, lisanduvad veel eseme toomine üle kaldtõkke ehk A-tõke ja edasisaatmine. Kaitse osa koonseb varrukamehe otsimisest varjetest, valvamisest ja haukumisest, põgeneva varrukamehe takistamisest. Eeskirja leiad siit.

 

BH ehk ÜHISKONNAKÕLBULIKKUSE TEST

Koosneb kolmest osast: A-kuulekusosast, B-linnaosast ja C-teooriaeksam (vabatahtlik). A osa koosneb kõrvalkõnnist nii rihmaga kui ilma rihmata; tuleb läbida inimgrupp; paugukatse; liikumiselt käsklus „istu”; lamamine ja juurdetulek. B osa eesmärgiks on selgitada välja koera suhtumine inimestesse ja teistesse loomadesse ning tema kindlus ümbritseva suhtes. Vaadatakse koera suhtumist inimrühma, jalgratturisse, autodesse, jooksjatesse, rulluisutajatesse, teistesse koertesse ja liikluse keskele üksijäetud koera käitumist. Osalevate koerte vanuse alampiiriks on 12 kuud. Eeskirja leiad siit.

 

AD ehk VASTUPIDAVUSKATSE

Vastupidavuskatse eesmärk on kontrollida, kas katset läbiv koer on võimeline ettenähtud määral füüsilist koormust taluma ilmutamata sealjuures märkimisväärseid väsimuse tundemärke. Koera kehaehitust arvestades on koormusetaluvuse kontrollimise ainus võimalus jooksukatse. Antud allüür koormab nii siseorganeid, eelkõige südant ja kopse, kui ka liikumisaparaati. Samas ilmnevad ka teised koera omadused – temperament ja visadus.
20 km pikkune distants läbitakse kiirusel 12-15 km tunnis. Peale 8 km läbimist tehakse 15-minutiline paus. Üleväsinud koer eemaldatakse katselt. Peale pausi tuleb läbida järgmised 7 km ja teha seejärel järgmine 20-minutine paus. Jooksudistantsi lõppedes peavad koerajuhid sooritama koeraga kõrvalkõnni (IPO 1. astme kõrvalkõnd inimrühmata).
Katsel võivad osaleda koerad, kes on vähemalt 16-kuused, kuid mitte vanemad kui 6 aastat.

 

AGILITY

Agility on rahvusvaheline dressuuriala, kus on äärmiselt tähtis koera ja omaniku vaheline koostöö. See spordiala koosneb hüppetakistustest (müür, aed, rõngas, laud ja pikkushüpe), kontaktesemetest (A-takistus, poom ja kiik), läbitavatest takistustest (tunnel ja kott) ja osavustakistustest (kepid). Võistlusrada on 100-200 m pikk ning sisaldab 12-20 takistust. Takistused tuleb läbida ette antud aja piires ja kindlas järjekorras. Rajal tehtud vigade eest antakse karistuspunkte. Võistlustulemuse hinne saadakse vastavalt vigade arvule ("suurepärane", "väga hea", "hea" või "hinnet ei anta"). Eeskirja leiad siit.